Bakteriesykdom

Vintersår


Vintersår er en bakteriesykdom som første gang ble beskrevet i Norge og på Island i starten av åttitallet. I 1992 ble det vist at bakterien Moritella viscosa kunne fremkalle dette sykdomsbildet. Sykdommen er påvist hos flere fiskearter og opptrer over hele oppdretts Norge. Sykdommen er hyppigst å se på vinterhalvåret når det er lave vanntemperaturer. Sykdommen kan forårsake stor dødelighet på stor og liten laks og nedklassing ved slakt. Det kan normalt sett isoleres en stor mengde med bakterier fra fisk med sår i sjøvann derfor har betydningen av enkeltbakterier alene vært noe usikker. Moritella viscosa er imidlertid den eneste som har klart å gjenskape kliniske forandringer forenelige med vintersår i smitteforsøk.

Symptomer på sykdommen

Fisk som blir angrepet av vintersårbakterien får store og små sår fordelt på hele kroppen. Ofte er det på langsidene de fleste sårene forefinnes. Det kan variere fra små overfladiske runde sår til store og dype runde sår i muskulaturen som strekker seg langt ned i vevet. Enkelte ganger blir sårene så dype at de perforerer inn til bukhulen. Fisk med slike sår utsettes for et voldsomt stress knyttet opp mot det å holde det indre miljø stabilt i tillegg til at de mister mye blod og blir rammet av sirkulasjonssvikt til slutt. Syk fisk trekker ofte opp mot vannoverflaten og ut til sidene i merdene og sees som svimere.

Kan smitte mellom fisk

Sykdommen er smittsom fra fisk til fisk via sjøvannet men det er også slik at spesielle forhold gjør at konsentrasjonen av denne bakterien øker i forhold til det som er vanlig. Bakterien er en trykk- og kuldeelskende bakterie som normalt sett oppholder seg på dypt og kaldt vann. Når vanntemperaturene går ned på høsten og temperatursjiktet i sjøen forsvinner kan slike bakterier komme opp til de øverste vannlag hvor fisken holder til å utløse sykdommen. Skader knyttet opp mot håndtering, behandling og uvær kan også gjøre det lettere for fisken å bli rammet av bakterien og derigjennom etablere et smittepress som også gjør at fisk med intakt hud utvikler sår. Vår erfaring er at det er svært sjelden at bakterien er den underliggende årsaken til sårutbrudd og at den som regel alltid dukker opp i etterkant av at huden til fisken er blitt skadet av en eller annen faktor som uvær, predatorer, håndtering og hendelser som får fisken til å komme i kontakt med notlinet. Det har vært benyttet en vaksine mot denne bakterien i flere år og denne ser ut til å være svært så effektiv da primærutbrudd med bakterien uten forutgående skader i huden på fisk er svært sjelden.

Vintersår

Navn

Vintersår

Agens

Bakterien Moritella viscosa

Temperatur

Under 7 grader, vinter, vår

Hvor i produksjonen og når på året

Vinterhalvåret

Forebygging

Lite håndtering, størst fare første vinter

Smitteveier

Horisontal

Behandling

Antibiotika

Ytre tegn

Store eller små runde sår

Indre tegn

Ingen spesielle

Hovedkjennetegn

Runde sår med skarpe kanter

Spesiell oppførsel

Økt svimeraktivitet av fisk med sår

Bildegalleri

Videogalleri
Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?