Bakteriesykdom

Tenacibaculum


Sår er et økende problem i sjøfasen og de siste årene har det kommet en ny laksesykdom på banen som forårsaker store tap i den kalde årstiden. Bakterien som forårsaker denne sykdommen ble nylig karakterisert som Tenacibaculum sp. Gruppe 1 og er nærmest beslektet med Tenacibaculum dicentrarchi, en art isolert fra havabbor i Spania. Bakterien er trådformet og «spiser» bruskvev. Sykdommen opptrer kun i sjøvann og sees oftest på kalde sjøtemperaturer fra 7 grader og nedover. På bakgrunn av dette er den mest utbredt i Nord Norge. I Nord Norge opptrer sykdommen oftest på tidlige vårutsett mens vanntemperaturene ennå ligger rundt 4 grader og på sene høstutsett i oktober og november. Når vanntemperaturene stiger over 7 grader ser bakteriens tilstedeværelse og aggressivitet ut til å avta. Bakterien er isolert fra fisk langs store deler av oppdretts Norge og et utbrudd varer som regel i 14 dager på en merd. En uke med økende dødelighet og en uke med fallende dødelighet inntil utbruddet klinger av. Har man tenacibaculum på en lokalitet under utsett, så er risikoen for at nye merder som fortløpende blir satt ut på samme lokalitet også får sykdommen. Man antar at smittepresset er betydelig forøket i slike situasjoner.

Symptomer på sykdommen

Fisk som rammes utvikler sår på forskjellige steder på kroppen. Allikevel er det noen områder som ofte går igjen. Ofte ser man at store deler av snute- og hodepartiet på små smolt smuldrer opp. I tillegg finner man sår langs buklisten og forandringer i underhuden i samme område. Man antar at skader i smoltens hud i forkant eller under/rett etter utsett kan predisponere fisken for slik sykdom men dette er uvisst.

Ukjent smitteårsak

Hvordan denne bakterien smitter fisk og opptrer i sjøen er det stor uvisshet om. Noen antar at bakterien er tilstede i vannet i store konsentrasjoner på enkelte lokaliteter når fisk settes ut og at den slik blir en for stor utfordring for fisken. Andre mener den kun er et sekundærpatogen som angriper allerede oppståtte svakheter i huden og slik forårsaker store problemer i ettertid. Bakterien blir både funnet på såroverflater og i nyret fra rammet fisk. Eldre og større fisk kan også rammes av denne bakterien og man finner den i renkultur på tilfeldige såroverflater som gule belegg gjennom hele produksjonen. Hvorfor denne bakterien har blusset opp såpass mye de siste årene er uvisst men det spekuleres i at det faktum at nesten all oppdrettsfisk er vaksinert mot vintersårbakterien Moritella viscosa har banet veien frem for denne bakterien.

Tenacibaculum

Navn

Snutesår, Munnråte

Agens

Bakterien Tenacibaculum sp Gruppe 1

Temperatur

Under 7 grader

Hvor i produksjonen og når på året

Høst, vinter og vår

Forebygging

Unngå håndteringsskader, størst mulig smolt

Smitteveier

Horisontal

Behandling

Ingen, utbruddet varer for kort og liten effekt av antibiotika

Ytre tegn

Sår i hoderegion

Indre tegn

Ingen spesielle

Hovedkjennetegn

Oppsmuldret kjeveparti

Spesiell oppførsel

Økt antall svimere med snutesår

Bildegalleri

VideogalleriKontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?