Lakselustellekar

MarinHelse er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer.

Ta kontakt

Lusetelling på en helt ny måte

Telling av lakselus er en av de viktigste og mest tidkrevende arbeidsoppgavene norske lakseoppdrettere står ovenfor. Derfor har Marin Helse utviklet et unikt lusetellingssystem tilpasset røkternes arbeidshverdag.

Slik fungerer lusekaret

1. Sirkulært kar (bedøvelse)

Har et stort volum på 300l, bunn er kon, vegger og bunn er malt i hvit farge. I bunn sitter det en avtakbar sil. Denne utformingen skal lette tellingen av lus som har falt av i karet. I bunn av sil sitter det en bunnventil som gir en rask og enkel tømming av kar (tømmes i løpet av 1-2 minutt).

2. Vannsystem

Det kobles til båtens spyleslange. Vann kan da via ventil ledes inn i bedøvelse kar, når det skal fylles opp. Etter endt fylling stenges ventil og vann kjøres gjennom oppvåkningsenhet og returslange ut i merd. Det er også avgrening for egen spyleslange på karets ventil. Dermed unngår man å flense av og på båtens egen slange, når det er behov for vann til andre formål.

3. Oppvåkningsenhet (kasse)

Har et bruksvolum på ca. 230 l. Her utføres tellingen i rent og klart sjøvann. Fisken vil ligge i rennende sjøvann uten bedøvelse, i en vannsøyle på 25 cm. Det sikrer en rask oppvåkning.

4. Flexslange

Fisk returneres tilbake i merd i rennende vann via en 200 mm flexslange. Det er lagt inn et ekstrafeste for bakup til returslange.

5. Arbeidshøyde

Systemet kan forhøyes med uttrekkbare ben. Det er laget hull for hver 5 cm. Enheten slås sammen etter bruk, hvor slanger lagres inne i karet.

Unikt tellekar
Tellekaret fra Marin Helse er et unikt produkt som gjør arbeidet med å telle lus raskere, enklere og sikrer god HMS.

  • Funksjonelt design med god arbeidsstilling
  • Sikrer korrekt og effektiv lusetelling
  • Ivaretar fiskevelferden
  • Robust og sammenleggbart

Ønsker du vårt unike lusekar til din bedrift?

Roy-Inge Hanse

Fiskehelsebiolog

(+47) 481 86 767
roy@marinhelse.no

Tekniske spesifikasjoner
  • Sirkulært kar – 105 cm, Volum: 300 l (max. bruksvolum).
  • Oppvåkningskasse – 114 cm x 80 cm, fylles opp med vann til ca. 230 l.
  • Skrog i sjøvanns bestandig aluminium, ventiler (3 stk) i rustfritt stål
  • bunnventil i plast til avløp bedøvelsekar
  • 200 mm returslange i fleksibel plast med lengde på 3,30 m.
  • Vekt 70 – 80 kg