Produkt

Veileder Triploid Laks

Anlegg som har triploid laks har ofte en litt annen oppfølging enn anlegg med diploid laks (vanlig laks). Derfor har MarinHelse utviklet en veileder for å score fiskevelferd hos triploid laks. Veilederen tar for seg de kategoriene en fiskehelsebiolog ser på ved en såkalt SWIM-score. Denne veilederen kan øke kunnskapen hos havbruksteknikere, og kan gjøre dem i stand til å vurdere fiskevelferd på en bedre måte.

Pris 420 kr eks.mva


Image

Andre produkter

Gjellevurdering settefisk

Se produkt

Veileder for dødfiskkategorisering

Se produkt

Plakat over dødsårsaker (stor)

Se produkt

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?