Produkt

VEILEDER I DØDFISKKATEGORISERING

Veileder i dødfiskkategorisering, en bok utarbeidet av MarinHelse AS, er et samleverk av hele 33 dødsårsaker for laks og 9 dødsårsaker for rensefisk, hvor hver enkel årsak blir lettfattet beskrevet og illustrert med bilder av de mest typiske funnene.

Boken er satt sammen etter fargekoder som følger skjemaet for dødfiskkategorisering. Boken fås også elektronisk på vår hjemmeside, der den elektroniske utgaven inneholder flere bilder med tekst, i tillegg til korte videofilmer som viser de fleste av disse dødsårsakene.

Veilederen kan kjøpes som et enkeltprodukt, eller som en pakkeløsning

Les mer om de ulike pakkeløsningene her

Pris 1 235 kr


Image

Bilder

Andre produkter

Plakat over dødsårsaker (stor)

Se produkt

Dødfiskkategoriseringsskjema

Se produkt

"Prest"

Se produkt

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?