Produkt

diverse skjemaer

MarinHelse AS har utviklet tre hjelpeskjemaer for optimalisering av lakseproduksjon. To av skjemaene omhandler lakse- og skottelus, og et omhandler registrering/kategorisering av dødfisk.

Registreringsskjema for lakse- og skottelus

Skjemaet «Registreringsskjema for laksel- og skottelus» tar for seg alt ved en normal lusetelling, og er et flittig brukt skjema ved den ukentlige lusetellingen. På skjemaet er det i tillegg til inndelingen av lus, lagt til en del muligheter for å fylle inn tilleggsinformasjon som kan være viktig å få registrert med tanke på kvalitet. Skjemaet kommer i to-sidige blokker a’ 100 ark med ringpermhull og limfeste på toppen. Hver side har nok kolonner til å dekke registreringen på to merder; 20 x 20 fisk. Skjemaet er også utviklet på et vannresistent papir «AquaStrong» som forhindrer at arket smuldre opp ved kontakt med vann.


Dødfiskkategoriserings-skjema

Skjemaet «Dødfiskkategoriserings-skjema» er et registrerings- og kategoriserings-skjemasom kan benyttes ved «trekking» av dødfisk. Dette skjemaet tar for seg 10 infeksjonssykdoms-årsaker, 5 settefiskrelaterte årsaker, 8 mekaniske årsaker, 3 miljørelaterte årsaker og 6 diverse årsaker. Skjemaet kan også blir brukt til å registrere dødsårsak på rensefisk, og inneholder 4 forskjellige årsaker for rensefisk. Skjemaet leveres i tosidige blokker a’ 100 ark med ringpermhull og limfeste på topp. Hver side inneholder nok kolonner til å dekke 8 merder, som vil si at ett tosidig ark dekker registreringen av dødfisk for opptil 16 merder. Skjemaet er også utviklet på et vannresistent papir «AquaStrong» som forhindrer at arket smuldre opp ved kontakt med vann.


Telle- og scoringsskjema for mekanisk avlusning

Skjemaet «Telle- og scoringsskjema for mekanisk avlusning» ble nylig utviklet for å dekke de viktigste behovene ved scoring av fiskevelferd og lus, ved en ikke-medikamentell avlusning. Skjemaet tar for seg de samme kategoriene som registreringsskjema for lakse- og skottelus, men har i tillegg fiskevelferds-score med, hvor de fire viktigste scorekriteriene er listet opp i egne kolonner, samt tre kolonner for valgfri scoring. Skjemaet kommer i tosidige blokker a’ 100 ark med ringpermhull og limfeste på toppen. Skjemaet er også utviklet på et vannresistent papir «AquaStrong» som forhindrer at arket smuldre opp ved kontakt med vann.


Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?