Produkt

LAKSE- OG SKOTTELUS-PLANSJEr

Har du noen gang sett mikroskopibilder av lakselus? MarinHelse sine lakse- og skottelus-plansjer er en tredelt pakke med mikroskopibilder av lakselus og skottelus. Plansjene er laminert. Plansjene tar for seg lakselus (Lepeophtherus salmonis), forskjellen mellom lakselus preadult hann og hunn, samt skottelus (Caligus elongatus). Laks- og skottelus-plansjene er også inndelt i alle livssyklusstadier som man kan finne på en laks. Plansjene er utviklet for å øke kunnskaps- og presisjonsnivå hos havbruksteknikere som teller og registrerer lus. Plansjene kan henges på veggen, tas med ut i båtene eller tas med på en lusetelling.

Pris 385 kr eks.mva


Image

Bilder

Andre produkter

Luseregistreringsskjema

Se produkt

Plakat over dødsårsaker (stor)

Se produkt

Veildeder for IMM

Se produkt

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?