Produkt

GJELLEVURDERING SETTEFISK

Gjellekvalitet hos settefisk er noe av det viktigste man overvåker med en fiskegruppe hos et settefiskanlegg. Dårlige gjeller betyr dårlig fiskevelferd, som igjen bremser vekst, utvikling og kvalitet på smolten. Derfor har MarinHelse utviklet en gjellevurderings-pakke bestående av tre laminerte plansjer for vurdering av gjellekvalitet på liten og stor yngel. Her er det både makro- og mikrobilder av gjellene til settefisk , og plansjene vil gi deg som jobber med settefiskproduksjon, et godt hjelpemiddel til å vurdere gjellekvaliteten hos din fisk.

Pris 590 kr eks.mva


Image

Bilder

Andre produkter

Veileder for dødfiskkategorisering

Se produkt

Lakse-og skottelus plansje

Se produkt

Plakat over dødsårsaker (stor)

Se produkt

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?