Produkt

DØDFISKKATEGORISERING

I en verden av dødsårsaker har MarinHelse ryddet opp, kategorisert, analysert og beskrevet de viktigste dødsårsakene for laksen i norsk lakseoppdrett. Dette har resultert i en dødfiskkategoriseringspakke proppfull med erfaring og kunnskap. Pakken består av ei veiledende og beskrivende bok, oversikts-plakater som viser de viktigste sykdommene, samt skjema for registrering av dødsårsak. Dette er relevant for alle som jobber med oppdrett, og det overordnede målet med pakken er å redusere dødeligheten i norsk oppdrettsnæring, og slik sett bidra til bedre fiskehelse og fiskevelferd. Hovedmålene for pakken er for det første å øke kunnskapsnivået til de som plukker og registrerer dødfisk på merdkanten, og for det andre å gi et betydelig bidrag til en nasjonal standardisering i måten vi kategoriserer dødfisk på. Pakken er ment å utgjøre et viktig produksjonsverktøy som på sikt skal bidra til mer presis og anvendelig informasjon om tapsårsaker i produksjon av oppdrettslaks. Pakken selges både som, lokalitetspakke og selskapspakke., i tillegg til at produktene også kan kjøpes enkeltvis.

Ønsker du å se en demo av vår nettutgave av veilederen? Trykk her og logg inn som gjest.

 

Lokalitetspakke

Pakken består av 1 bokutgave av «Veileder i dødfiskkategorisering», 2 veggplakater av «Dødsårsaker laks», 3 plansjer med «Dødsårsaker laks» laminert A4-utgave og 5 blokker med dødfisk-kategoriseringsskjema, som skal dekke ca. 1 år med registrering av dødfisk.

Pris 4 080 kr


Selskapspakke

Frister det med en nettutgave av MarinHelse sin veileder? Da er selskapspakken riktig for deg. Denne pakken inneholder et brukernavn/passord for ditt selskap med fri tilgang til nettutgaven i et helt år. Nettutgaven inneholder de samme kapitlene og årsakene som er beskrevet i bokutgaven, men her er det mulig å se bildene i et større format. I tillegg blir noen av dødsårsakene visualisert med korte videofilmer. Nettutgaven er en dynamisk utgave som oppdateres fortløpende når nye bilder/videoer tas.

Ta kontakt for en skreddersydd selskapspakke.

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?