Produkter

MarinHelse er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer.

Ta kontakt

Lusetellingskar

Telling av lakselus er en av de viktigste og mest tidkrevende arbeidsoppgavene norske lakseoppdrettere står ovenfor. Lusetellingskaret fra MarinHelse er et produkt utviklet i samarbeid med røktere med den hensikt å:
• Sikre korrekt og effektiv
• Ivareta best mulig fiskevelferd
• Ha et funksjonelt og robust design tilpasset arbeide

Les mer om Lusetellingskar

Obduksjonsbord

I arbeidet med å føre tilsyn med matfisklokaliteter i felt. Er et av de viktigste gjøremålene å undersøke fisken. Dette skjer i all hovedsak gjennom obduksjon av død fisk. Ved en gjennomgang av et anlegg, er det ofte behov for å obdusere flere titalls fisk. For å danne seg et tilstrekkelig bilde av helsesituasjonen. Til dette arbeidet har MarinHelse utviklet et obduksjonsbord til bruk på båt.

Les mer om obduksjonsbord

Obduksjonsbord
Prest

«Prest»

MarinHelse har laget et brukervennlighet redskap for avliving av fisk. Vi er av den oppfatning at alle burde bære med seg «presten» når man arbeider på merdringen. For å ivareta fiskens velferd på best mulig måte er det viktig med et redskap som er lett tilgjengelig og egnet til avliving, skulle det bli behov for det.

Kontakt oss for å bestille «Presten»