MarinHelse søker ny faglig leder

Nyhet

MarinHelse søker faglig leder!

På bakgrunn av økende oppdragsmengde og et økende behov for tilstedeværelse av erfarent personell i felt, skal selskapets nåværende faglige leder over i annen intern stilling, og MarinHelse søker derfor etter vår nye faglige leder.

Tiltrekkes du av faglig utvikling, kvalitet og nytekning i et innovativt og fremtidsrettet selskap? Liker du både operative og strategiske utfordringer? Har du forståelse og innsikt i fiskehelsearbeid og oppdrett, samt et hode og et hjerte som brenner for næringa, ja da er vi interessert i å høre fra deg. 

Vi ønsker oss en faglig leder som er framtidsrettet, er faglig ambisiøs, har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, god gjennomføringsvilje samt gode strategiske planleggingsevner.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for selskapets faglige arbeid og utvikling
  • Ansvar for faglig styring og ressursbruk
  • Ivareta og utvikle samarbeidet med kunder og samarbeidspartnere 
  • Sikre faglig kvalitet av selskapets leveranser og tjenester 
  • Ansvar for framdrift i tråd med selskapets visjon, arbeidsplaner og budsjett 
  • Koordinere og planlegge den faglige satsningen og bidra til økt kompetanse både internt i selskapet, til våre kunder og oppdrettsnæringen generelt 
  • Premissleverandør og viktig bidragsyter i selskapets kvalitetssystem

Krav til utdannelse og erfaring:
Veterinær med norsk autorisasjon eller fiskehelsebiolog, samt bred erfaring innenfor fagfeltet fiskehelse. Personlig egnethet, motivasjon, initiativ, handlekraft, ledererfaring og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt. 

MarinHelse kan tilby en spennende og ansvarsfull stilling i et svært kompetent fagmiljø. Det vil være gode utviklingsmuligheter i en bransje i vekst, samt konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger.  Stillingen rapporterer til daglig leder og vil være en del av ledergruppa i selskapet. Kontorsted vil være Tromsø, og det må påberegnes noe reisevirksomhet.

Søknadsfrist og tiltredelse snarest.

Vil du vite mer, ta kontakt med Per Anton Sæther på tlf. 48186767. 

Søknad med CV sendes til pas@marinhelse.no