Ledig stilling

MarinHelse søker fiskehelsebiolog eller veterinær som kan jobbe innenfor fagområdet fiskehelse

Les mer Ta kontakt

På bakgrunn av økende oppdragsmengde har Marin Helse AS behov for å ansette minimum to fiskehelsebiologer/veterinærer med interesse for praktisk fiskehelsearbeid, i en 100 % stilling, primært ved vårt avdelingskontor på Finnsnes, alternativt i Harstad.

Arbeidsdagen vil i stor grad bestå av fiskehelsebesøk i ferskvann og sjøvann, med fokus på forebyggende helsearbeid, diagnostikk og rådgiving for settefisk- og matfiskanlegg. Selskapet utfører også arbeide opp mot brønnbåt-næringa og slakterisektoren, samt innen miljøovervåkning i og rundt oppdrettslokaliteter.

Vi tilbyr også bistand innenfor generell kompetanseheving og etterutdanning innen relevante fagområder knyttet til fiskehelse, bla med en rekke enkeltkurs og kurspakker, i tillegg til at vi aktivt holder foredrag knyttet til aktuelle emner for blant annet oppdrettsnæringa og UiT.

Arbeidet med lakselus blir stadig mer omfattende og vil være et aktuelt fokusområde også for våre ny-tilsatte.

Da store deler av arbeidet vil gå ut på å kommunisere med kunder samt å dokumentere helsetilstand/miljøtilstand skriftlig på en rekke områder, er søkerens evner til å uttrykke seg klart og tydelig, både skriftlig og muntlig, svært viktig. Vi jobber i en hektisk bransje hvor vi også har en del krav til tidsfrister, slik at du må være god på å organisere din hverdag. Gode datatekniske ferdigheter er også en forutsetning.

Da det er store avstander ut til en del av kundene, må det påregnes en god del tid i bil, slik at førerkort er en nødvendighet.

Du må like å jobbe selvstendig, samt ha en utpreget service-vilje.

Marin Helse kan tilby en spennende og ansvarsfull stilling i et svært kompetent og energisk fagmiljø. Det vil være gode utviklingsmuligheter i en bransje i vekst. Vi tilbyr også konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger.

Søknadsfrist og tiltredelse snarest.

Vil du vite mer om stillingen og MarinHelse?
Ta kontakt med Per Anton Sæther på tlf. 48186767.

Søknad med CV sendes til: post@marinhelse.no