Bakteriesykdom

Kaldtvannsvibriose


Kaldtvannsvibriose eller Hitrasjuke som sykdommen også kalles er en bakteriesykdom som forårsaket store problemer i norsk oppdrettsnæring på 80-tallet. Bakterien som utløser sykdommen heter Vibrio salmonicida og trives best når det er kaldt i sjøen. Normalt sett vil sykdommen bare utvikle seg ved sjøtemperaturer under 10 grader. Sykdommen angriper også regnbueørret og torsk og kan smitte mellom artene. Etter at oljebaserte vaksiner kom på markedet i starten av 90-åra forsvant sykdommen helt. I perioden 2011-2013 fikk man imidlertid nye utbrudd av sykdommen i Nord Norge uten at man så langt har kunnet finne noen årsak til dette.

Symptomer på sykdommen

Sykdommen er kjennetegnet av uttalte blødninger i alle organer inkludert huden og muskulaturen med generell blodmangel som resultat. Blødningene opptrer hyppigst som punktblødninger på overflaten av fettvevet rundt blindsekkene, på baktarmen, på svømmeblæra og på bukhinnen. Baktarmen er ofte betent, pløsete og fylt av blod/ koagulert blod. Ofte finner man bleke gjeller på grunn av blodmangelen og de omfangsrike blødningene. Ofte er det blod i tarmsystemet slik at presser man fisken på buken så kan det komme blod ut av gattet. Leveren er ofte forstørret, gul misfarget og gjennomsatt av forskjellige blødninger. Milten kan også kraftig forstørret og få en grøtaktig konsistens. Det mest klassiske funnet ved de siste utbruddene i 2011-2013 var størknet blod i magesekken til fersk død fisk.

Sesong og dødelighet

Perioden februar til april har historisk sett vært høysesong for utbrudd av kaldtvannsvibriose. Sykdommen kan opptre året rundt men det er en opphopning av utbrudd i periodene med kaldt sjøvann. Sykdommen kan spres fra fisk til fisk innad i en merd og spres til nye merder på samme lokalitet. Man får ofte først en svak økning i dødeligheten samtidig med en gradvis økning i antall svimere i de angrepne merdene.

Dødeligheten varierer veldig og kan være fra ren bakgrunnsstøy til 90 % av all fisk i en merd. Sykdommen kan behandles med antibiotika og siden sykdommen kan føre til svært høy dødelighet i løpet av kort tid er det viktig å sette i gang med en behandling så snart som mulig.

Kaldtvannsvibriose

Navn

Hitrasjuke

Agens

Bakterie, Vibrio salmonicida

Temperatur

Vinter, 3-10 grader

Hvor i produksjonen og når på året

Oftest siste vinter i sjø

Forebygging

Gode vaksinerutiner

Smitteveier

Horisontal vannsmitte

Behandling

Antibiotika

Ytre tegn

Ingen spesielle

Indre tegn

Lys lever og blødninger i en rekke organer

Hovedkjennetegn

Koagulert blod i magesekk

Spesiell oppførsel

Etasjer med store svimere i merden

Bildegalleri

VideogalleriKontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?