Virussykdom

Infeksiøs Pankreas Nekrose - IPN


IPN står for Infeksiøs Pankreas Nekrose og er en gammel traver i norsk oppdrettsnæring som har forårsaket store tap gjennom flere tiår allerede. Sykdommen er forårsaket av et lite men svært hardført virus som det er vanskelig å ta knekken på. Sykdommen var i starten kun knyttet til ferskvannsfasen av oppdrett men utviklet seg gjennom 90-årene til også å ramme fisk som står i sjøvann. Dødeligheten kan variere fra ubetydelig til massiv både på karnivå, anleggsnivå, merdnivå og lokalitetsnivå. Viruset overføres vertikalt IPN er typisk stressrelatert og oppstår ofte i anlegg med suboptimal drift.

Symptomer på sykdommen

Sykdommen fører til ødeleggelser av vev i flere organer men i hovedsak er det bukspyttkjertelen som rammes noe som igjen fører til at viktige stoffer for næringsopptak og fordøyelse ikke blir produsert lengre. Sykdommen har en startfase hvor fisken dør på grunn av den store mengden virus som angriper kroppen og en etterperiode hvor fisk, alt etter hvor store skader de har, blant annet i bukspyttkjertelen, magrer av og dør på grunn av mangel på viktige næringsemner. Denne perioden med nedsatt fôromsetning og avmagring kan vare i opptil et år.
Sykdommen er svært smittsom mellom fisk og fiskegrupper siden viruset er et av de sterkeste virusene vi kjenner i oppdrettsnæringen. Det tåler sterk varme, høye temperaturer og uttørkning samt en rekke andre normale tiltak for å fjerne virus. Det er også sannsynlig at dette viruset overføres fra foreldre til avkom. Viruset er kjent for å ”bosette” seg i ferskvannsanlegg og føre til gjentatte sykdomsutbrudd over flere år. Det er også slik at viruset blir med fisken fra ferskvannsanleggene og ut til sjøanleggene for senere å kunne føre til nye utbrudd og stor dødelighet i denne produksjonsfasen. Det registreres IPN-utbrudd gjennom hele året men i sjøfasen er det hovedsakelig 4-8 uker etter vårutsett, altså i perioden mai til august at utbruddene skjer.

Reduser risiko for utbrudd

Det er mulig å redusere risikoen for få utbrudd av denne sykdommen gjennom å kjøpe rognmateriale fra foreldre som er testet fri for sykdommen, kjøpe rogn som er spesielt motstandsdyktig mot utbrudd av sykdommen, såkalt QTL-IPN rogn, og det finnes også saneringsmetoder for å fjerne viruset fra settefiskanlegg som har fått dette viruset som fastboende i rør- og karsystem. I de siste 5 årene har tapene i norsk oppdrettsnæring knyttet til denne sykdommen avtatt betydelig. Dette står i sammenheng med de stadig fallende antall utbrudd registrert i sjøvannsfasen. I 2014 ble det for første gang registrert under 50 utbrudd i Norge på grunn av dette viruset. Den avgjørende årsaken til dette synes å være innføringen av QTL-IPN rogn. Det har eksistert en vaksine mot sykdommen i en rekke år, men denne har ikke hatt signifikant effekt i forhold til å redusere de store fiskevelferdsmessige og økonomiske konsekvensene knyttet til denne sykdommen.

IPN

Navn

Infeksiøs Pankreas Nekrose

Agens

IPN-virus, aquabirnavirus, fam. Birnaviridae

Temperatur

8-18 grader

Hvor i produksjonen og når på året

Ofte på sommeren, 4-6 uker etter sjøsetting

Forebygging

Unngå bruk av ikke QTL-rogn, fjern virus fra settefiskanlegg

Smitteveier

Vertikal med rogn og horisontal vannsmitte

Behandling

Ingen

Ytre tegn

Ingen spesielle

Indre tegn

Lys lever og punktformige blødninger på fettvevet mellom blindsekkene

Hovedkjennetegn

Økt dødelighet og svimeraktivitet på rimelig nyutsatt fisk

Spesiell oppførsel

Svimere i vannspeilet som henger etter kjeften

Bildegalleri

Videogalleri

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?