Andre

Hemorragisk Smolt Syndrom - HSS


HSS er en forkortelse for Hemorragisk Smolt Syndrom. HSS forekommer hos laks i ferskvann men også i ferskvannskar tilblandet sjøvann. Det rapporteres om sporadiske tilfeller av sykdommen og da ofte i og rundt smoltifiseringsprosessen. Årsaken til denne lidelsen er ikke kjent men man har lenge antatt at et virus er sentralt i lidelsen. Trolig er HSS et sammensatt problem med en rekke ukjente faktorer. Osmoregulatoriske utfordringer knyttet til prosessen rundt smoltifisering og graden av tydelighet rundt denne forvandlingen kan være sentrale under utbrudd av lidelsen. Sykdommen fører som regel ikke til særlig høy dødelighet og forsvinner helt ved overføring til sjøvann.

Symptomer på sykdommen

HSS er en tilstand kjennetegnet ved anemi og omfattende blødninger i de fleste organer. Rammet fisk skiller seg ofte ut fra de øvrige gjennom at de svimer i karoverflaten og har utstående øyne og oppblåst buk. Utvendig finner man også ofte blødninger i huden og rundt finnebasis samt skjellommeødem. Innvendig er det som nevnt blødninger i de aller fleste organer. Fisk som er rammet har ofte mangel på røde blodlegemer og dør av sirkulasjonssvikt hvis de ikke blir plukket ut av produksjonen på et tidligere stadium.

Årsak og utbredelse

Lidelsens utbredelse i settefiskanleggene bærer ikke preg av at sykdommen er spesielt smittsom. Ofte kan det være noen få enkeltindivder som skiller seg ut. Det er heller ikke noen signifikante tegn til spredning mellom kar i samme anlegg. Ut fra vår erfaring ser lidelsen mer ut til å være knyttet opp mot enkeltindividers smoltifiseringsstatus og det faktum at enkelte individer når smoltstatus før andre og ikke kommer på sjøvann tidsnok. Dette kan være årsaken til at slike individer også dukker opp på høsten, forutsatt at de er svært store av størrelse og egentlig er smolt i kraft av den egenskapen.

HSS

Navn

Hemorragisk smoltsyndrom

Agens

Ukjent, mulig fysiologisk

Temperatur

Hele spekteret

Hvor i produksjonen og når på året

Vår og høst i forb. med smoltifisering

Forebygging

Tydelige smoltifiseringssignaler

Smitteveier

Sannsynligvis ikke smittsom

Behandling

Sjøsetting, salttilsetning, saltfor

Ytre tegn

Svullen kropp med mye væske

Indre tegn

Væskefylt buk med masive blødninger

Hovedkjennetegn

Svullen kropp med mye væske

Spesiell oppførsel

Økt svimeaktivitet og dødelighet rundt smoltifisering

Bildegalleri

VideogalleriKontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?