Tjenester

Helseoppfølging

Vårt hovedarbeidsområde er knyttet til en regelmessig helseoppfølging av anlegg med akvakulturdyr i Troms og Finnmark. I tillegg har selskapet faste oppdrag i andre deler av Norge samt i utlandet.


Vi har kompetansen

Helsekontroller er en av de viktigste jobbene vi utfører. Gode og grundige kontroller gir grunnlag for å forebygge sykdom. Våre konsulenter kjenner anleggene og historikken godt slik at kontrollen kan gjøres effektivt og grundig. Våre konsulenter har erfaringen og kompetansen som behøves for å gjøre gode Helsekontroller. I tillegg kan vi iverksette umiddelbare tiltak som bruk av legemiddel. Gjennom helsekontroller sikrer MarinHelse våre kunders verdier

Dokumentasjon og rådgivning

Gjennom dokumentasjon fra Helseoppfølgingen og vår kjennskap til deres anlegg kan vi tilby tjenester som gir økt verdi av helseoppfølgingen.

  • Grundigere undersøkseler ved mistanke om sykdom eller i utsatte anlegg
  • Rådgivning om rutiner og drift ved lokaliteten med utgangspunkt i "beste praksis"
  • Oppfølging av vaksiner og medisineringseffekt og bivirkninger
  • Akutte besøk og tiltak ved sykdomsutbrudd eller mistanke
  • Assistanse og kvalitetskontroll ved anleggets egen lusebekjempelse

Vårt hovedmål er økt fiskevelferd og redusert dødelighet i alle deler av produksjonen.

Det gjør vi gjennom en engasjert og oppdatert tjeneste med fokus på optimale driftsrutiner basert på et biologisk grunnfundament. 

Jeg kan hjelpe deg

Øystein B. Markussen

Faglig leder

(+47) 954 51 104
oystein@marinhelse.no


Helseoppfølging
Gjennom besøk i anlegget året vurderer vi fiskevelferden, sykdomsutvikling og smitterisiko i henhold til forskriften. Hvert besøk etterfølges av en grundig rapport. Over tid gir Helseoppfølgingen et godt bilde av anleggets helse og status.

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?