Tjenester

Forskning og utvikling

MarinHelse er en aktiv forskningspartner. Vi baserer vår virksomhet på det siste innen forskning og kunnskap om fiskehelse


Sterk forskningspartner

vi utfører en rekke forskningsprosjekter i regionen. Forskningen skjer i samarbeid med oppdrettsaktører og forskjellige leverandører av utstyr, hjelpemidler og terapeutika.

MarinHelse har god områdeoversikt, og aktiviteter i hele regionen. Dette gir gode forutsetninger for en rekke prosjekter, feltutprøvinger og forskning knyttet til oppdrettsaktiviteten. I tillegg sitter MarinHelse AS på et stort datamateriale knyttet til oppdrettsaktiviteten som kan benyttes i forskningsøyemed.

Jeg kan hjelpe deg

Øystein B. Markussen

Fiskehelsebiolog

(+47) 954 51 104
oystein@marinhelse.no

Triploid prosjekt

Triploid fisk har et kromosomsett mer enn det som er normalt for arten og er steril. Det er mulig for oppdrettsnæringen og benytte seg av steril fisk for å begrense den genetiske påvirkningen fra rømt fisk.

Marin Helse har gjennom forskningsprosjektet en dyp kompetanse innenfor triploid fisk.

 

Les mer om Triploid prosjektet

Tilgang til delrapporter

Kontakt oss

Lyst å motta våre nyhetsbrev med spennende nyheter om kurs og produkter?