Fiskesykdommer

Har du mistanke om sykdom i ditt anlegg?

Ta kontakt

VIRUSSYKDOM

Når virussykdom oppstår i oppdrettsindustrien kan dette være svært alvorlig. Virus kan smitte i bestander og også mellom merder og nærliggende anlegg.

Virussykdom kan påføre anlegg store tap, de er oftest umulig eller vanskelig å behandle.

Marin Helse har lang erfaring i gi råd om tiltak til både å forebygge og gjøre tiltak mot virussykdom i alle typer anlegg.

VIRUSSYKDOM

CMS

CMS er en forkortelse for KardioMyopatiSyndrom og er en virussykdom som populært kalles for hjertesprekk.
Les mer


VIRUSSYKDOM

PD

PD er en engelsk forkortelse for ”Pancreas Disease” en alvorlig virussykdom som rammer laksefisk. Sykdommen ble først beskrevet i Skottland på 70-tallet og har blitt funnet i de fleste oppdrettsland på den nordlige halvkule siden.
Les mer

VIRUSSYKDOM

HSMB

HSMB er en forkortelse for Hjerte og Skjelett Muskel-Betennelse og er en virussykdom som har sykdommen spredt seg utover hele landet og er i dag den hyppigst forekommende diagnosen i norsk oppdrettsnæring.
Les mer


VIRUSSYKDOM

IPN

IPN står for Infeksiøs Pankreas Nekrose og er en gammel traver i norsk oppdrettsnæring som har forårsaket store tap gjennom flere tiår allerede. Sykdommen er forårsaket av et lite men svært hardført virus som det er vanskelig å ta knekken på.
Les mer

VIRUSSYKDOM

ILA

ILA står for Infeksiøs Lakseanemi og er en alvorlig smittsom virussykdom som kun rammer laksefisk. Sykdommen er utbredt i de aller fleste land i verden som driver med oppdrett og får ofte store fiskevelferdsmessige følger for fiskegruppene som rammes.
Les mer

BAKTERIESYKDOM

Bakteriesykdom kan være alvorlig og har tidligere forårsaket et høyt forbruk av antibiotika i industrien.

Vi har etterhver fått gode vaksiner mot en rekke sykdommer, men fortsatt kan bakteriesykdom forårsake stor skade.

Marin Helse har lang erfaring i å forebygge og gi råd om behandling av bakteriesykdom i alle typer anlegg.

BAKTERIESYKDOM

Vintersår

Vintersår forårsakes av bakterien Moritella viscosa. Sykdommen er påvist hos flere fiskearter og opptrer over hele oppdretts Norge. Sykdommen er hyppigst å se på vinterhalvåret når det er lave vanntemperaturer. Sykdommen kan forårsake stor dødelighet på stor og liten laks og nedklassing ved slakt.
Les mer


BAKTERIESYKDOM

Epiteliocystis

Gjellelidelser påfører norsk oppdrettsnæring betydelige tap hvert år. Sykdommen Proliferativ Gjellebetennelse (PGI), eller Epiteliocystis som den også kalles, er en av disse.
Les mer

BAKTERIESYKDOM

Tenacibaculum

Sår er et økende problem i sjøfasen og de siste årene har det kommet en ny laksesykdom på banen som forårsaker store tap i den kalde årstiden. Bakterien som forårsaker denne sykdommen ble nylig karakterisert som Tenacibaculum sp.
Les mer


BAKTERIESYKDOM

Kaldtvannsvibriose

Kaldtvannsvibriose eller Hitrasjuke som sykdommen også kalles er en bakteriesykdom som forårsaket store problemer i norsk oppdrettsnæring på 80-tallet. Bakterien som utløser sykdommen heter Vibrio salmonicida og trives best når det er kaldt i sjøen.
Les mer

BAKTERIESYKDOM

Yersiniose

Gjellelidelser påfører norsk oppdrettsnæring betydelige tap hvert år. Sykdommen Proliferativ Gjellebetennelse (PGI), eller Epiteliocystis som den også kalles, er en av disse.
Les mer

PARASITTSYKDOM

Parasitter kan ha stor negativ påvirkning på et anlegg.

Marin Helse har lang erfaring med å gi råd om tiltak mot parasitter.

PARASITTSYKDOM

Parvicapsuloser

Sykdommen er forårsaket av en parasitt ved navn Parvicapsula pseudobranchicola som første gang ble påvist i 2002 i Finnmark. Parasitten infiserer oppdrettslaks, villaks, sjøørret og regnbueørret men klinisk sykdom er kun påvist hos oppdrettslaks.
Les mer

PARASITTSYKDOM

AGD

Sykdommen amøbisk gjellesyke har forårsaket stor dødelighet i de sørlige deler av Norge de siste årene. Amøben ble første gang påvist i Norge i 2006 men fikk sitt gjennombrudd i 2012 hvorpå den befestet sin stilling og bredte seg nordover i løpet av 2014.
Les mer

PARASITTSYKDOM

Høstsjuka

Paranucleospora theridion er en mikrosporidie som tilhører en gruppe intracellulære parasitter. I laksen utvikler parasitten svært små sporer av to typer inne i immunceller og overhudsceller hos fisken.
Les mer

UKJENT OPPHAV

Selv om vi vet mye om fiskesykdommer så er det fortsatt sykdommer som har ukjent årsak. Marin Helse kan identifisere problemet og bidrar til forskning får å identifisere årsak og behandling.

UKJENT

HSS

HSS er en forkortelse for Hemorragisk Smolt Syndrom. HSS forekommer hos laks i ferskvann men også i ferskvannskar tilblandet sjøvann. Det rapporteres om sporadiske tilfeller av sykdommen og da ofte i og rundt smoltifiseringsprosessen.
Les mer