Veileder i dødfiskkategorisering

I en verden av dødsårsaker har MarinHelse ryddet opp, kategorisert, analysert og beskrevet de viktigste dødsårsakene for laksen i norsk lakseoppdrett.

Les mer om veilederen her   Se våre andre produkter

MarinHelse - kunnskapsbedrift med fokus på regionale helseutfordringer

Vår visjon er å være en innovativ og engasjert kunnskapsbedrift med oppdrettsmiljø, fiskehelse og fiskevelferd i fokus, og gjennom vår kompetanse og erfaring bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.

Tellekar utviklet av MarinHelse

Tellekaret fra Marin Helse er et unikt produkt som gjør arbeidet med å telle lus lettere, enklere og sikrer god HMS.

  • Funksjonelt design med god arbeidsstilling
  • Sikrer korrekt og effektiv lusetelling
  • Ivaretar fiskevelferden
  • Robust og sammenleggbart

Les mer om tellekaret

Kontakt oss