celebrity porn pics
real celebrity porn
celebrity porn pics
celebrity porn pics
celebrity porn video
naked celebrities
Startsiden IPN

IPN PDF Skriv ut E-post
Bilder Film

IPN står for Infeksiøs Pankreas Nekrose og er en gammel traver i norsk oppdrettsnæring som har forårsaket store tap gjennom flere tiår allerede. Sykdommen er forårsaket av et lite men svært hardført virus som det er vanskelig å ta knekken på. Sykdommen var i starten kun knyttet til ferskvannsfasen av oppdrett men utviklet seg gjennom 90-årene til også å ramme fisk som står i sjøvann. Dødeligheten kan variere fra ubetydelig til massiv både på karnivå, anleggsnivå, merdnivå og lokalitetsnivå.

Sykdommen fører til ødeleggelser av vev i flere organer men i hovedsak er det bukspyttkjertelen som rammes noe som igjen fører til at viktige stoffer for næringsopptak og fordøyelse ikke blir produsert lengre. Sykdommen har en startfase hvor fisken dør på grunn av den store mengden virus som angriper kroppen og en etterperiode hvor fisk, alt etter hvor store skader de har, blant annet i bukspyttkjertelen, magrer av og dør på grunn av mangel på viktige næringsemner. Denne perioden med nedsatt fôromsetning og avmagring kan vare i opptil et år.

Sykdommen er svært smittsom mellom fisk og fiskegrupper siden viruset er et av de sterkeste virusene vi kjenner i oppdrettsnæringen. Det tåler sterk varme, høye temperaturer og uttørkning samt en rekke andre normale tiltak for å fjerne virus. Det er også sannsynlig at dette viruset overføres fra foreldre til avkom. Viruset er kjent for å ”bosette” seg i ferskvannsanlegg og føre til gjentatte sykdomsutbrudd over flere år. Det er også slik at viruset blir med fisken fra ferskvannsanleggene og ut til sjøanleggene for senere å kunne føre til nye utbrudd og stor dødelighet i denne produksjonsfasen.

 

Publisert 23.06.2010

IPN står for Infeksiøs Pankreas Nekrose og er en gammel traver i norsk oppdrettsnæring som har forårsaket store tap gjennom flere tiår allerede. Sykdommen er forårsaket av et lite men svært hardført virus som det er vanskelig å ta knekken på. Sykdommen var i starten kun knyttet til ferskvannsfasen av oppdrett men utviklet seg gjennom 90-årene til også å ramme fisk som står i sjøvann. Dødeligheten kan variere fra ubetydelig til massiv både på karnivå, anleggsnivå, merdnivå og lokalitetsnivå.

Sykdommen fører til ødeleggelser av vev i flere organer men i hovedsak er det bukspyttkjertelen som rammes noe som igjen fører til at viktige stoffer for næringsopptak og fordøyelse ikke blir produsert lengre. Sykdommen har en startfase hvor fisken dør på grunn av den store mengden virus som angriper kroppen og en etterperiode hvor fisk, alt etter hvor store skader de har, blant annet i bukspyttkjertelen, magrer av og dør på grunn av mangel på viktige næringsemner. Denne perioden med nedsatt fôromsetning og avmagring kan vare i opptil et år.

Sykdommen er svært smittsom mellom fisk og fiskegrupper siden viruset er et av de sterkeste virusene vi kjenner i oppdrettsnæringen. Det tåler sterk varme, høye temperaturer og uttørkning samt en rekke andre normale tiltak for å fjerne virus. Det er også sannsynlig at dette viruset overføres fra foreldre til avkom. Viruset er kjent for å ”bosette” seg i ferskvannsanlegg og føre til gjentatte sykdomsutbrudd over flere år. Det er også slik at viruset blir med fisken fra ferskvannsanleggene og ut til sjøanleggene for senere å kunne føre til nye utbrudd og stor dødelighet i denne produksjonsfasen.